Affitto

Eur - Dalmata
€ 1.300,00130 mq
Eur - Torrino
€ 1.00060 mq
Cecchignola Sud
€ 85080 mq
Re Di Roma
€ 1000,0075 mq
Montagnola
€ 1.800,00100 mq
Montagnola
€ 1.600,0040 + 70 mq
Mostacciano
€ 1.000,00110 mq
Eur - Dalmata
€ 750,0070 mq
Castel di Leva
€ 550,0040 mq
Laurentina
€ 300,0050 mq
Eur - Dalmata
€ 500,0023 mq