Affitto

Gazometro
€ 930,0080 mq
Cecchignola Sud
€ 850,0075 mq
Trigoria
€ 770,0050 mq
Castel di Leva
€ 500,0040 mq
Trigoria
€ 800,0065 mq
Cecchignola
€ 750,0070 mq
Torrino
€ 1.200,0078 mq
Fonte Ostiense/Laurentino
€ 900,00116 mq
Cecchignola
€ 800,0085 mq
Monte Migliore
€ 800,00105 mq
Eur - Dalmata
€ 900108 mq
Eur - Dalmata
€ 770,0045 mq
Trigoria
€ 800,0050 mq
Eur - Cesare Pavese
€ 1.300130 mq
Policlinico
€ 800,0035 mq
Cecchignola Sud
€ 800,0080 mq
Montagnola
€ 1.600,0040 + 70 mq
Laurentina
€ 300,0050 mq