Affitto

Eur - Dalmata
€ 750,0055 mq
Trigoria
€ 850,0050 mq
Montagnola
€ 750,0065 mq
Eur - Dalmata
€ 600,0040 mq
Trigoria
€ 1.050,0090 mq
Cecchignola
€ 780,0070 mq
Portuense
€ 730,0060 mq
Fonte Laurentina
€ 890,0080 mq
Torrino
€ 1.100,0090 mq
Ostiense
€ 85045 mq
Eur - Cesare Pavese
€ 1.350130 mq
Trigoria
€ 600,0035 mq
Trigoria
€ 650,0055 mq
Eur - Dalmata
€ 75050 mq
Trigoria
€ 750,0070 mq
Policlinico
€ 900,0035 mq
Eur - Dalmata
€ 550,0040 mq
Eur - Dalmata
€ 1.050,0085 mq
Eur - Torrino
€ 900,0080 mq
Laurentina
€ 650,0060 mq
Eur - Dalmata
€ 650,0035 mq
Re Di Roma
€ 1.100,00115 mq
Ardeatino - Colombo
€ 1.250,00100 mq
Eur - Dalmata
€ 1.300,00130 mq
Cecchignola Sud
€ 850,0080 mq
Montagnola
€ 1.600,0040 + 70 mq
Laurentina
€ 300,0050 mq
Eur - Dalmata
€ 500,0023 mq