Affitto

Laurentina
€ 300,0050 mq
Trigoria
€ 40010 mq
Garbatella
€ 950,0070 mq
Torrino
€ 870,0085 mq
Policlinico
€ 900,0035 mq
Cecchignola
€ 800,0075 mq
Eur - Laurentina
€ 750,0050 mq
Eur - Laurentina
€ 950,0080 mq
Eur
€ 1.450,00140 mq
Eur - Dalmata
€ 1.350,00140 mq