Vendita

Don Bosco
€ 240.000,0092 mq
Eur - Dalmata
€ 380.000,00125 mq
Parco Leonardo
€ 169.000,0068 mq
Laurentina
€ 220.000,00144 mq
Ostia
€ 227.000,00105 mq
Ostia Antica
€ 255.000,00100 mq
Garbatella
€ 350.000,0073 mq
Tagliacozzo - Piccola Svizzera
€ 350.000,00212 mq
Eur - Cesare Pavese
€ 480.000,00141 mq
Pomezia
€ 210.000,00153 mq
Trieste - Africano
€ 85.000,0024 mq
Eur - Cesare Pavese
€ 530.000,00142 mq
€ 185.000,0081 mq
Rinnovamento
€ 359.000,00132 mq
Eur - Dalmata
€ 239.000,0025+41 mq